Sunday, July 20, 2014

Izzatul Islam - Seruan

Kamu adalah umat yang terbaik
Yang dilahirkan untuk manusia
Menyuruh kepada yang ma'ruf
Dan mencegah dari yang mungkar
Dan beriman kepada Alloh

Tiada yang berhak memilah negrimu tercinta
Atau mereka musuh yang nyata

Pemuda bangkit tegak bentang cakrawalamu
Tepiskan kemalasan lepas belenggu dungu
Pemuda asah belati fikir dan akalmu
Tunjukkan semangat bagai singa tegar membaja

Takkan bebas dunia Islammu hanya dengan ragu
Dan termangu menjalin mimpi tanpa gerak maju
Takkan tegak dienul Islammu tanpa kerja nyata
Dan tercencang jeratan angan hampa

Negerimu nan terdengar adzanmu dipelosoknya
Barat ke timur dan selatan hingga utara

Tiada yang berhak memilah negrimu tercinta
Atau mereka musuh yang nyata

Pemuda berlalu tinta emas terukir
Berbilang saksi sejarah akan keagungan
Pemuda al Islam membubung ke langit tinggi
Getarkan bumi kokoh ketuk pintu arasyi

Kan terpatri catatan suci bak badar berseri
Dan terurai jerat jahili bak khondak abadi
Yakin diri kan tercipta lagi khaibar sejati
Dinaungan asma robul izzati

Gerak maju musuhmu tak batasi sudut pandangmu
Pada dinding - dinding sempit di sekelilingmu
Hancurkan semua dan bentang luas cakrawala
Mengembang meliputi semesta

Harus ada darah tetes ke bumi hai pemuda
Tegakkan al Islam kian meninggi
Harus ada jiwa ridho berkorban a... a... a....
Menggapai hidup mulia atau syahid kematian

Tiada yang berhak memilah negrimu tercinta
Atau mereka musuh yang nyata

Hancurkan semua dan bentang luas cakrawala
Mengembang meliputi semesta

Harus ada darah tetes ke bumi hai pemuda
Tegakkan al Islam kian meninggi
Harus ada jiwa ridho berkorban a... a... a....
Menggapai hidup mulia atau syahid kematian...
Menggapai hidup mulia atau syahid kematian... 
Menggapai hidup mulia atau syahid kematian... 

Tuesday, July 1, 2014

"Dangkalnya Pemahaman Tentang Arti Ibadah"

Bismillahirrahmanirrahim.
Ibadah sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah, "Nama bagi segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhaiNya, berupa perbuatan dan perkataan lahir maupun batin."
Maka, dapat dikatakan bahwa ibadah adalah mencakup seluruh ucapan dan perbuatan baik. Sedekah adalah ibadah, senyum adalah ibadah, mencintai dan membenci karena Allah adalah ibadah. Jika demikian halnya, lalu mengapa kita membatasi mafhum ibadah hanya di dalam Masjid saja?
Konsisten merupakan satu diantara beberapa jenis ibadah. Dan ketika seseorang bersikap konsisten, maka sesungguhnya ia sedang menggunakan pakaian ibadah yang merupakan pakaian terbaik. Disinilah letak keagungan Islam. Bergaul serta berinteraksi adalah bagian dari Islam, menasihati adalah bagian dari Islam, mencintai manusia adalah bagian dari agama Islam, senang bila mendapat kebaikan adalah bagian dari agama Islam.
Ketika seseorang membatasi pemahaman agama hanya sebatas ibadah-ibadah tertentu yang dilakukan secara ritual resmi (seperti shalat dan haji), maka hal ini merupakan sikap keras kepala dan kesalahan fatal. Dan orang yang berfahaman demikian akan selalu merasakan kelesuan dan demikian pula orang-orang lain yang bersamanya dan dapat menimbulkan kemalasan dan kejenuhan, dan pada gilirannya konsistensinya akan melemah, sedangkan arti dari ibadah itu sendiri adalah konsisten dalam melaksanakan perintah Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berada di Masjid adalah ibadah, bersama keluarga adalah ibadah. Merupakan kontroversi jika kita bersikap baik pada orang lain sementara pada keluarga sendiri kita justru bersikap keras kepala serta kasar, padahal telah diingatkan bahwa, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya."
Maha Benar Allah dengan segala Firman-Nya.

*dikutip dari buku "31 SEBAB LEMAHNYA IMAN" halaman 24-25